A mediáció egy alternatív vitarendezési módszer, amelynek során ….

  • meghatározott eljárási szabályok mentén
  • a konfliktussal érintett felek saját elhatározásukból vesznek részt
  • a feleknek lehetőségük van a konfliktussal kapcsolatos álláspontjukat kifejteni
  • a felek javaslataikkal aktívan elősegítik a konfliktus megoldását
  • a fókusz a jövőre mutató megoldásokon van
  • a mediátor semleges külső személyként segíti a folyamatot, majd a felek megállapodását.

Mikor beszélünk konfliktusról?

Akkor beszélünk konfliktusról, amikor legalább két fél között az érdekeket, az elképzeléseket vagy célokat illetően eltérés mutatkozik, és ennek során legalább az egyik fél korlátozva vagy hátrányosan érzi magát. Ennek gyakorlati megnyilvánulása, hogy az egyik fél tesz vagy akar valamit, ezáltal a másik fél szorítva érzi magát. Ez létrejöhet akkor is, ha az egyik fél nem (úgy) cselekszik vagy nem akarja, amit a másik fél.

A nem megfelelő kommunikáció (pl. hangnem vagy a ki nem mondott szavak) a konfliktus súlyosbodásához vezet. Ilyenkor a konfliktus intenzitása nő, a felek egyre kritikusabbak egymással, megjelenhet az ellenségeskedés és az agresszív viselkedés. A konfliktus erősödésének további jele, ha az eredeti témától eltérő, újabb vitás témák is megjelennek a felek között. A konfliktus elmélyülését mutatja az is, hogy a feleken magunkon kívül további személyeket/hatóságokat húznak be a folyamatba, úgymond a vitájuk „rendezése” érdekében. Egyes esetekben a felek közötti vita a konfliktuson túl „harccá” alakul és „soha véget nem érőnek” tűnik. Felemésztve a felek idejét, energiáját, a jelentős anyagi ráfordításról nem is beszélve („kerül, amibe kerül”). Legyen szó az üzleti élet vagy a magánélet bármely területeiről.

Konfliktushelyzetek

A mediátor szerepe:

A mediátor aktív odafigyeléssel vezeti az eljárást, ennek során kérdéseket tesz fel, összefoglal, megfogalmazza az érdekeket, segíti továbbá a feleket abban, hogy a problémájukra megoldási javaslatokat találjanak. A mindkét fél számára megfelelő megoldásokat a felek akaratával egyezően a mediátor megállapodásban írásban rögzíti. A mediátor közvetít a felek között, részükre tanácsot, jogi felvilágosítást nem ad, valamint terápiát sem nyújt.

A mediátort titoktartás kötelezi, a vitában nem érdekelt, így semleges külső személyként objektív módon segíti a vita rendezésének folyamatát.

A mediáció menetéről itt, a díjazásról pedig itt olvashat.